Mia Laihon (kok) lakialoitteen lähetekeskustelu Eduskunnan täysistunnossa

TEKSTI https://www.luontaishoitoala.fi/uutiset-ja-julkaisut/

Laihon lakialoitteen säädösosa.

Eduskunnan täysistunnon 19.10.2021 lähetekeskustelussa esittelypuheenvuorossa lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja Mia Laiho (kok) esitteli lakialoitteensa (LA 106/2020 vp) tavoitteen näin:

"Lakialoitteella on tarkoitus osoittaa vaikeiden sairauksien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hoito ainoastaan Valviran hyväksymien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi. Eli vaihtoehtohoitoja saa edelleen antaa sairaille ihmisille, mutta vaihtoehtohoitaja ei saa hoitaa sairautta ilman, että hoidon päävastuu on terveydenhuollon ammattihenkilöllä. "

Jos rajoittava laki toteutuu Laihon lakialoitteen esittämässä muodossa, se kieltäisi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot 1,5 miljoonalta suomalaiselta eli 27,5% Suomessa asuvista kuuluisi rajoittavan lain piiriin. Tarkat laskelmat löydät ylilääkäri Hannu Lauerman mielipidekirjoituksen analyysistä [1] (alaotsikko ”Melko pieniä potilasryhmiä”).

Laiho perustelee tavoitetta näin:

"Toistuvasti nousee esiin räikeitä tapauksia, joissa vakavasti sairaalle ihmiselle on tarjottu uskomuksiin perustuvia parantavia hoitoja, mikä on johtanut hoidon viivästymiseen ja jopa terveyden vaarantumiseen."

"Vaihtoehtohoitojen antajilla ei tarvitse olla potilasasiakirjoja, potilasvakuutuksia, haittavaikutusrekisteriä eikä jälkivalvontaa. Jälkivalvontaa on vain, jos poliisille tehdään pieleen menneestä hoidosta tutkintapyyntö tai rikosilmoitus. Hoidoilla harvoin on myynnin sääntelyä, kuten esimerkiksi lääkkeillä on, eikä niiden toimivuudesta vaadita tutkimusnäyttöä. Kukaan ei oikeasti valvo, jos syö sekaisin lääkkeitä ja lääkkeiden kanssa sopimattomia uutteita."

Laihon perustelu ja pelottelu ovat tuulesta tempaistu aivan kuten ylilääkäri Hannu Lauermallakin. Lauerma ei yksilöi tarkkaan tapauksia mutta Lauerman kirjoituksen perusteella voi päätellä, että 20 viime vuoden aikana vakavia hoitovirheitä olisi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen piirissä ja ympärillä tapahtunut 5 kappaletta. Lauerman antamien ylimalkaisten tietojen perusteella ei voi päätellä, onko näistä viidestä yhtäkään hoitajaa tuomittu hoitovirheestä. Vertailun vuoksi: Samaan aikaan THL:n arvion perusteella suomalaisen sairaanhoidon hoitovirheisiin on kuollut 14 000 – 34 000 ihmistä. Lue yksityiskohdat ylilääkäri Hannu Lauerman mielipidekirjoituksen analyysistä [1] (alaotsikko Haitat ja Hyödyt).

Lopuksi Laiho vaatii:

"Meidän lainsäädännössä on uskomushoitojen osalta mittava aukko, ja se tulisi tukkia. Lainsäädäntö on tältä osin saatava ajan tasalle."

European Social Surveyn 2014 perusteella täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttää vuosittain miljoona suomalaista [2]. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan 54–86 % (hoitomuodosta riippuen) koki saaneensa apua käyttämästään hoidosta [3, Taulukko 1 s. 48].

Otetaan esimerkkinä ärtyvän suolen oireyhtymä (Irritable Bowel Syndrome, IBS). "Tutkimuksen mukaan IBS on Suomessa yhtä yleinen kuin muissakin länsimaissa [5-16% väestöstä]. Siihen liittyvät vatsavaivat ja muut oireet aiheuttavat huomattavia terveystaloudellisia kustannuksia: suorat kustannukset ovat jopa 5% avohoitoon ja lääkkeisiin liittyvistä vuotuisista terveydenhuoltomenoista Suomessa.” [4, Tiivistelmä] Euroissa 5% 4562 miljoonasta on 230 miljoonaa euroa. Suorien ja epäsuorien kustannusten lisäksi IBS aiheuttaa kivusta kärsimiseen ja elämänlaadun heikkenemiseen liittyviä aineettomia lisäkuluja, joita ei voi oikein rahassa mitata. [4, s. 52–53] IBS on vain yksi monista toiminnallisista häiriöistä.

Toiminnallisten häiriöiden hoitoa selvittäneen työryhmän raportin (luonnos) mukaan: ”Yleislääkärin vastaanotolle tulevista potilaista on vähintään joka kolmannella joko käynnin syynä tai osana muuta oireistoa oireita, joille ei löydy selitystä. Valtaosa näistä toiminnallisiksi kutsutuista oireista hoidetaan perustasolla tai ne paranevat ilman hoitoa. Noin 3–5 % väestöstä, lapsista vanhuksiin, potee kuitenkin pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidon tutkimusten jälkeenkin. Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan näitä selittämättömiä oireyhtymiä tai häiriöitä.” [5] Tämän perusteella pitkittyneistä ja toimintakykyä vaikeastikin rajoittavista häiriöistä ja oireyhtymistä kärsii 166 000 – 276 000 ihmistä Suomessa. Häiriön syytä ei ole löydetty erikoissairaanhoidossakaan, joten he saavat vain oireenmukaista hoitoa, esimerkiksi krooniseen kipuun kipulääkkeitä. Nämä ihmiset hakeutuvat usein täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin, jossa heidän oireitaan voidaan usein lievittää ja elämän laatua parantaa. 

Kansanedustaja Mia Laihon ja Kokoomuksen ajaman rajoittavan lain toteutuessa vakavasti sairaat eivät saisi enää apua edes toiminnallisiin häiriöihin täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.

----- 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lakialoitteen tila.

Lue koko esittelypuheenvuoro, myös ladattavana pdf-tiedostona.


Viitteet:

[1] Analyysi ylilääkäri, dosentti Hannu Lauerman mielipidekirjoituksesta Helsingin Sanomissa 15.8.2021: Valvomattomiin hoitoihin liittyvien riskien vähättely on epäeettistä: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hs/dosentti-aanitorvena/

[2] Kuinka moni suomalainen käyttää vuosittain luontaishoitoja European Social Surveyn 2014 mukaan. Luontaishoitoalan Foorumin verkkosivu: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/

[3] Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.80288

[4] Markku Hillilä: Irritable bowel syndrome in the general population: epidemiology, comorbidity and societal costs. Väitöskirja. 12.3.2010. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6100-4

[5] Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen. STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos). 12.4.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/