Yhdistyksen tavoitteet

1) Vahvistaa fytoterapeuttien ammattiasemaa terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten kentässä.   

Toimet, jotka edistävät asiakkaiden valinnanvapautta ja turvallisuutta, esim. omavalvonnan ja haittavaikutusseurannan edistäminen, koulutukset, tiedotus sekä vaikuttamistyö. Vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa, pyrkien vaikuttamaan muutoksiin lainsäädännössä ja säännöksissä.   

2) Tehdä tunnetuksi fytoterapiaa eli kasvilääkintää täydentävänä hoitomuotona sekä ekologisesti kestävänä tapana hoitaa ja ylläpitää terveyttä.   

Vaikuttamistyössä korostuu fytoterapian kehittyminen kohti virallisesti hyväksyttyä täydentävää hoitomuotoa, joka ei kilpaile lääketieteen kanssa vaan täydentää sitä. Fytoterapeuttinen itsehoito on monelle suomalaiselle tärkeä osa terveyden edistämistä ja sillä voidaan säästää sairaanhoitokuluja.    

3) Suojella ja vaalia vanhaa perinteistä kasvilääkintää ja rohdososaamista osana suomalaista kansanperinnettä. Samalla alaa tulee kehittää.  

Tiedon jakaminen kasvien perinnekäytöstä, kasvien parantavista ominaisuuksista ja alan tutkimuksesta. 

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki fytoterapiasta kiinnostuneet.