AjankohtaistaSuomen Fytoterapia ry tukee kansalaisaloitetta, jolla pyritään turvaamaan täydentävät hoidot kaikille!

                

Mitä se ajaa?

·         VALINNANVAPAUTTA käyttää turvallisia, lääkkeettömiä luontaishoitoja kipuihin,

          vaivoihin ja muihin terveysongelmiin sekä terveyden ylläpitämiseksi.

·         OIKEAA TIETOA luontaishoidoista; ei ”uskomushoidoilla” pelottelua eikä käyttökieltoja.

·         LUONNONMUKAISUUTTA, lisää hoitavia käsiä ja inhimillistä kohtaamista terveydenhuoltoon.   

Miksi sinun kannattaa tukea kansalaisaloitetta?

·         NYT viranomaiset valmistelevat ”vaihtoehto- ja uskomushoitojen” lainsäädäntöä, joka saattaa kieltää luontaishoidot (= täydentävät hoidot) jopa yli puolelta suomalaisista.

 

·         SINUN kannattaa varmistaa, että tuleva laki ei estä sinua valitsemasta luontaishoitoja vaivoihisi, stressin leivitykseen tai rentoutumiseen.


·         KOSKA täydentävistä hoidoista on tutkitusti apua esimerkiksi selkä-, niska-, hartia- ja nivelvaivoihin sekä pitkäaikaisten sairauksien oireisiin ja vaivojen lievitykseen. 

KANNATA netissä https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011 tai tulosta linkistä paperilomake, täytä, allekirjoita ja postita se: Sisko Elina Pyykkönen Poste restante 36200 KANGASALA.   

Kotisivu: https://www.taydentavathoidotkaikille.fi/

Fb: https://www.facebook.com/taydentavathoidotkaikille/Suomen Fytoterapia ry on liittynyt Luontaishoitoalan Foorumi ry:hyn heinäkuussa 2019

Suomeen syntyi uusi luontaishoitoalan toimijoita yhdistävä suurjärjestö, kun Luontaishoitoalan Foorumi ry:n perustamiskokous pidettiin 13.6.2019 Espoossa. Perustamiskokoukseen osallistui 17 luontaishoitoalan järjestön, ammatillista koulutusta järjestävän yrityksen ja yhteistyötahon edustajaa. Osallistujista perustamiskirjan allekirjoitti 11 tahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry on kattavuudeltaan Suomen suurin luontaishoitoalan järjestö. 

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n piiriin kuuluu ammattilais- ja yrittäjäjäsentensä sekä yhteistyöjärjestöjen kautta noin 1000 jäsentä. Mukana olevissa luontaishoitoalan koulutusyrityksissä on vuosittain noin 500 opiskelijaa. Lisäksi toimintaan on alustavasti ilmoittanut liittyvänsä myöhemmin 3-5 muuta luontaishoitoalan ammattilais- ja kansalaisjärjestöä, jolloin Luontaishoitoalan Foorumi ry:n piiriin kuuluu yli 2000 jäsentä. 

Lisätietoja:

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja, Kairon Instituutin rehtori 

Antti Pietiäinen

puh. 050 346 3245   antti.pietiainen@kairon.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n toimesta aloitettu Terveydenhoidon valinnanvapautta koskevan kansalaisaloitteen valmistelu on loppusuoralla ja julkaistaan allekirjoitettavaksi elokuussa.Luonnonlääketieteen Keskusliitto

Suomen Fytoterapia ry on myös Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL:n jäsen. LKL ry:n tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnallisesti niin, että luontaishoitajat voivat  toimia tunnustettuna osana kansalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpidossa ja edistämisessä. 

LKL ry ylläpitää rekisteriä koulutetuista luontaisterapeuteista. LKL ry:n terapeuttirekisteriin pääseminen edellyttää liiton hyväksymän luontaisalan kouluttajan antamaa loppuun suoritettua tutkintoa. Tämän lisäksi terapeutilla on oltava riittävästi peruslääketieteen opintoja, tuntemusta alalla toimimisesta ja muista terapia-aloista sekä voimassaoleva ensiapukoulutus.

Terapia-alojen yhdistysten kautta LKL tavoittaa n. 1200 luontaisalan terapeuttia ja lisäksi kouluttajia.

Lisätietoja: 

LKL ry:n puheenjohtaja, lääkäri ja homeopaatti 

Merja Riska 

merjariska@hotmail.comTutkittua tietoa CAM -oppaasta

Suomen Terveysjärjestö julkaisi keväällä 2018 laajan – Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa ( HYVE/CAM) -oppaan, jossa esitellään laajassa käytössä olevia ja tieteellisesti tutkittuja luontaisia hoitomuotoja. Oppaan sisältöä on kerätty mm. DUODECIMin, FIMEan ja EVIRAn lähteistä sekä EU komission asetuksista. Lääketieteellisiä tutkimusviitteitä on otettu runsaasti mm. PubMed -tietokannasta. 
Voit ladata oppaan luettavaksesi Suomen Terveysjärjestön sivulta.